Träningslära

träningsuppehåll och vO2max

Träningsuppehåll  – Hur mycket kondition tappar man när man slutar träna?

I vår tidigare artikel om träning och förkylningar gick vi igenom vilka åtgärder som man kan vidta för att öka sannolikheten att hålla sig frisk. I denna artikel går vi istället igenom vad som händer med konditionen när vi blir förkylda eller av andra anledningar tvingas ta ett träningsuppehåll. Vi ger även tips på hur du bör träna om du under en period kan lägga mindre tid på träning. Som vanligt baserar vi information i artikeln på vetenskapliga studier.

träning och förkylning

Träning och förkylningar: Håll dig frisk med hjälp av forskningen

Under vinterhalvåret är det vanligt att dra på sig förkylningar. Förkylningar drabbar alla människor, men ger förmodligen störst irritation hos de personer som har ett träningsintresse. Detta beror bland annat på att det inte är rekommenderat att träna vid förkylningssymptom. Beroende på vilken bakterie eller virus som orsakar förkylningen, håller en förkylning vanligtvis i sig i 5-14 dagar. Om man också räknar med tiden att komma tillbaka till samma träningsform som innan förkylningen, är det istället veckor som vi pratar om.

För att du inte ska behöva ta irriterande uppehåll från din träning eller missa tävlingar som du har anmält dig till, ger vi i artikeln tips på hur du kan minska risken för att drabbas av en förkylning. Som vanligt kommer informationen i artikeln från vetenskapliga studier.

kondition och konditionsträning löpband

Vad är kondition? Och vad består vår fysiska prestationsförmåga av?

Begreppet kondition används i vardagliga sammanhang för att beskriva en individs förmåga att prestera inom en uthållighetsidrott. Vissa personer använder ordet kondition synonymt med att ha ett bra ”flås” och beroende vem man frågar kan man få många olika förklaringar på begreppet. Begreppet kondition blir ännu klurigare att definiera när man ska försöka sätta ord på vad ”bra kondition” innebär, då det varierar kraftigt från person till person. För en individ kan bra kondition innebära att man klarar av att springa tre kilometer utan att stanna, och för en annan innebär bra kondition att han eller hon lyckas seeda sig till elitledet på Vasaloppet.

I denna artikel försöker vi ge en mer vetenskaplig förklaring till vad kondition egentligen är, samtidigt som vi bryter ned begreppet och diskuterar hur den hänger ihop med den fysiska prestationsförmågan.  Vi redogör även för vilka beståndsdelar som den fysiska prestationsförmågan består av.

Varukorg