Köpvillkor

Vaistokondition.se och de tjänster som hemsidan erbjuder ägs och drivs av Joonas Lämsä, Vaistokondition AB, organisationsnummer 559312–7540 (nedan ”näringsidkaren”).

Dessa avtalsvillkor gäller för dig som kund (nedan ”kunden”) som köper en tjänst från vaistokondition.se och Vaistokondition AB.  Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänner avtalsvillkoren” i samband med ett köp av träningsprogram eller om du vid övrig kontakt med Vaistokondition accepterat avtalsvillkoren gäller det nedanstående.

Dessa avtalsvillkor utgör parternas (kundens och näringsidkarens) fullständiga reglering av alla frågor som dessa avtalsvillkor berör. Kunden uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för specifika erbjudanden. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor. Kunden åtar sig att löpande hålla sig uppdaterad om gällande särskilda- och avtalsvillkor.

Bindningstid/Uppsägningstid

Kunden har oavsett anledning möjlighet att säga upp sitt avtal utan möjlighet till återbetalning. Näringsidkaren tillämpar inte någon uppsägnings-eller bindningstid på sina tjänster. 

Ångerrätt

Kunden har rätt att frånträda dessa avtalsvillkor (avtal) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden till näringsidkaren (Vaistokondition AB) skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet. Detta kan fördelaktigt göras via epost till joonas@vaistokondition.se. För att kunden ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att kunden sänder in sitt meddelande om att kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. OBSERVERA att ångerrätten inte gäller om tjänsten har fullgjorts eller om tjänsten har börjats utföras. Tjänsten anses som påbörjad när kunden har haft sin första onlineträff/telefonträff (startmöte) med näringsidkaren eller när första kurstillfället har ägt rum. 

Verkan av utövad ångerrätt

Om kunden frånträder detta avtal kommer näringsidkaren att betala tillbaka de betalningar som kunden har gjort. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då näringsidkaren underrättades om kundens beslut att frånträda avtalet. Näringsidkaren kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen, om kunden inte uttryckligen kommit överens med näringsidkaren om något annat.  I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta kunden något.

Varukorg