Integritetspolicy VaistoKondition AB

För VaistoKondition AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom VaistoKondition AB:s verksamhet är VaistoKondition AB personuppgiftsansvarig (Org.nr: 559312–7540).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar även information från ditt besök på vår hemsida genom användandet av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp av tjänst från VaistoKondition AB. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter görs därmed för att VaistoKondition AB ska kunna uppfylla sin del av avtalet vid köp.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i högst 24 månader efter att ditt avtal med VaistoKondition AB har gått ut.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Joonas Lämsä, VaistoKondition AB (joonas@vaistokondition.se), som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Varukorg